Lidmaatschap

Waarom Rotary Leiderdorp

Rotary Leiderdorp heeft een zeer divers en interessant ledenbestand. Het is inspirerend om met mensen uit uiteenlopende beroepsgroepen kennis uit te wisselen en dilemma’s te bespreken. Sinds de oprichting van Rotary ligt kameraadschap aan de basis. Het is leuk om met de andere leden uit je club in contact te staan en gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Samen zet je je in voor goede doelen. De Rotary leden hebben de gelegenheid om vriendschapsbanden aan te knopen over de hele wereld. Het toepassen van hoge ethische normen in bedrijf en beroep is een belangrijke uitgangspunt binnen Rotary. Als het nodig is, kun je terugvallen op je Rotaryclub.
Als lid van Rotary ben je welkom op de bijeenkomsten van alle andere Rotaryclubs, wereldwijd! Voor clubs, zie onze (worldwide) Club-locator App in de Appstore.

 

Lid worden van Rotaryclub Leiderdorp

Traditioneel worden nieuwe leden aangedragen door bestaande leden. Daarbij streven wij naar een een evenwichtige verdeling van vertegenwoordigers van beroepsgroepen. Een Rotaryclub kent classificaties, wat wil zeggen dat het lidmaatschap gelinked is aan je beroepsgroep. Steeds vaker melden kandidaat-leden zich via andere kanalen. Wij zijn geïnteresseerd om in contact te komen met professionals uit aanvullende beroepsgroepen. Als je belangstelling hebt voor het lidmaatschap en je wilt weten of jouw beroepsgroep nog niet vertegenwoordigt is neem dan contact op met ons bestuur.

 

Wat vragen wij van onze leden?

Wij vragen onze leden actief betrokken te zijn bij de doelstellingen van Rotary en bij de activiteiten van de club. Onze leden betalen een contributie, die dient ter dekking van de kosten van het lidmaatschap van Rotary Nederland, de accommodatie en de maaltijden. Daarnaast wordt op vrijwillige basis bijgedragen aan projecten met onze inzet en energie en soms verlenen we als club ook een financiële bijdrage.