<>

Rotary RootsIn één oogopslag een antwoord op de vraag
“Wat is Rotary? Wat kan ik allemaal binnen Rotary?”


Jorgen Rayman legt het op eigenwijze uit!


Rotary is een serviceorganisatie.
Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging.
Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met de lijfspreuk: Service above Self.

Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken.
Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak-)kennis.

De opzet van de Rotaryorganisatie nodigt daartoe uit. Want Rotary is een netwerk, waarbinnen de leden bereid zijn hun (vak-)kennis ten dienste te stellen van de gemeenschap en direct of indirect deel te nemen aan charitatieve en educatieve projecten. De open communicatie van de honderdduizenden leden verbindt Rotarians over de gehele wereld, gebaseerd op het essentiële beginsel: service.


De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International (RI).
Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden. Er zijn 32.000 clubs met in totaal 1.2 miljoen leden.
Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland 475 clubs en bijna 20.000 leden.Organisatie2012-6