Over Rotary 

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Rotary International telt 530 districten in 200 landen en geografische gebieden.

Rotary in Nederland

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden. Aan het hoofd van elk district staat een gouverneur. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het disctrict. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.

Waarom lid worden van een serviceclub?

Je bent hartstikke druk met werk en carrière. Als je een gezin hebt, vraagt ook dat de nodige tijd en er moet ook nog gesport worden. Toch vraag je je met enige regelmaat af of dat nou alles is. Dan wordt het tijd eens na te denken over het lidmaatschap van een serviceclub.

Waarom lid worden van Rotary?

Er zijn meerdere serviceclubs die allemaal mensen verbinden en zich in zetten voor goede doelen.  Rotary is de oudste en grootste van de wereld met maar liefst 1,2 mln. leden en ruim 34.000 clubs in 200 landen. Je bent dus onderdeel van een fijnmazig mondiaal netwerk. Rotary Leiderdorp is opgericht in 1991 en onderhoudt nauwe contacten met clubs in de omgeving.

Een Rotaryclub is samengesteld op basis van het zogenaamde classificatiebeginsel: een beroepsgroep wordt door een of hooguit enkele leden vertegenwoordigd. Deze leden onderscheiden zich in hun vak of beroep.

Rotary werkt voor een clublid op twee fronten: door samen succesvolle projecten aan te pakken ontstaat kameraadschap (fellowship). Deze fellowship wordt ook wel omschreven als ‘de brandstof van de club’. Door deze bijzondere onderlinge contacten groeien vaak vriendschappen voor het leven. Rotary reikt veel verder dan je eigen club: elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.

De Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.

Wat biedt Rotary jou?

Je maakt deel uit van een vriendenclub. Vrouwen en mannen van alle leeftijden zijn vertegenwoordigd. Wekelijks ontmoet je elkaar op onze woensdagse clubbijeenkomst. Het is geen organisatie waarbij er een bestuur gekozen wordt dat dan het werk maar voor een jaar moet doen. Iedereen wordt betrokken bij de activiteiten.

Je wordt uitgedaagd in samenwerking met de vele disciplines die in de club vertegenwoordigd zijn om de samenleving een beetje prettiger te maken. Dat kan met lokale projecten zoals 3 Octobary, G-Hockey en NL Doet.

Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.